2024 Ak Parti Yerel Seçim Beyannamesi

Ak Parti 2024 yerel seçimler için seçim beyannamesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkez yeni ek binasında, 2024 yerel seçimleri AK Parti Seçim Beyannamesi toplantısında konuştu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik hazırlanan seçim beyannamesi 8 ana başlıktan oluştu.

1. AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu
2. Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
3. Dirençli Şehirler
4. Türkiye Yüzyılı’nda Şehir ve Çevre
5. Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri
6. Duyarlı ve Kapsayıcı Sosyal Belediyecilik
7. Kültür Üreten Şehirler
8. Hizmet ve Eser Belediyeciliği

1-AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu

Birinci bölümde AK Parti Belediyecilik anlayışı ve vizyonu tarihsel ve kavramsal çerçevede temellendirildi. Bu başlıkta, “Yenilikçi ve Öncü Yerel Yönetimler”, “Reformcu ve Değişim Odaklı Yaklaşım” alt başlıkları ele alındı.

Bu bölümde aynı zamanda AK Parti Yerel Yönetimleri, Tarihsel ve Kavramsal İlkesel, icraat siyaseti çerçevesinde ele alındı, Gerçek Belediyecilik anlayışıyla vizyonu özetlendi.

2. Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

İkinci bölümde AK Parti iktidarı döneminde gerçekleşen demokratik dönüşümler ele alındı.

Buradaki alt başlıklar da; Katılımcı Uygulamalar, Yönetime Katılımda Dijitalleşme, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik oldu.

3. Dirençli Şehirler

Bu bölümde, AK Parti Belediyeciliği fiziksel, ekonomik, toplumsal, çevresel ve kurumsal boyutlarıyla ele alındı. 21 yılda yerel yönetimlerde yapılan icraatler listelendi.

Alt başlıkları ise Yerinde Yeni Yaşam ve Kentsel Risk Kalkanı oldu.

4. Türkiye Yüzyılı’nda Şehir ve Çevre

2024 yerel seçimler dolayısıyla ortaya konulan yeni vizyon ve vaatlere yer verildi.

Çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak, duyarlı bir belediyecilik hizmetinin özetlendiği başlıklar şu şekilde:

*Kimlikli Şehirler
*Kendine Yetebilen Şehirler
*Gelişim Odaklı, Değer Üreten Şehirler
*Yürünebilir Şehirler
*Mimarisiyle Özgün, Estetik Şehirler
*Yatay Şehirler
*Akıllı ve Dijital Şehirler
*Çevreye Duyarlı Şehirler
*İklim Uyumlu Şehirler
*Sıfır Atık Uyumlu Şehirler
*Enerjisini Doğadan Alan Şehirler

5.Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri

Bu bölümde “Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri” hedefiyle, Dijitalleşme, Akıllı Ekonomi ve Yerel Kalkınma gibi kavramlar ele alındı.

Alt başlıklar şu çerçevede sınıflandırıldı:

*Dijitalleşme ve Akıllı Ekonomi
*Yeşil Ekonomi Ve Yeşil Kalkınma
*Yerel Ve Kırsal Kalkınma

6. Duyarlı ve Kapsayıcı Sosyal Belediyecilik

Huzurlu Toplumsal Yapı ve Türkiye Yüzyılı’nda Gerçek Sosyal Belediyecilik.

Huzurlu toplumsal yapı için sosyal belediyecilik anlayışı manevi ve maddi olanakların korunaklığı doğrultusunda süregelen bir hizmet anlayışını oluşturmaktadır.

*Şefkate dayalı gerçek belediyecilik
*Adalete dayalı gerçek belediyecilik
*Doğruluk temelinde gerçek belediyecilik
*Güçlü belediyecilik
*Dinamik ve aktif belediyecilik
*Kalkınmacı belediyecilik

7. Kültür Üreten Şehirler

Bu bölümde Kültür Medeniyet Tarih ve Kimlik gibi önemli manevi miraslar üzerinden yola çıkılarak AK Parti Belediyeciliği aşağıdaki alt başlıklar kapsamında ele alındı:

*Şehirde Kültürel Kalkınma
*Kültür Belediyeciliği

Yerel Yönetimlerde Kültür-Sanat Hizmetleri kapsamında değerlendirilen AK Parti Belediyeleri kapsamında uygulanan projelere değinildi.

Bu kapsamda yapılanlar şu şekilde aktarıldı:

*UNESCO Dünya Miras Listesindeki eserler artırıldı.
*Durağan müzecilikten uzak, birden fazla duyuya hitap eden, son teknolojinin kullanıldığı ve artırılmış gerçeklik ile ziyaretçilerine tarihsel süreci yeniden yaşatan Dijital Deneyim Müzeleri Projesi başlatıldı.
*Vakıf eserlerine yönelik ihya çalışmalarının sayısı 2002 yıllına kadar sadece 46 iken bu çalışmaların sayısı 5 bin 800’e çıkarıldı.

8.Hizmet ve Eser Belediyeciliği

*Alt ve Üstyapı
*İmar ve Planlama
*Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm
*Coğrafi Bilgi Sistemleri
*Ulaşım
*Afet ve Kriz Yönetimi

Beyannamenin başında gerçek belediyeciliğin esaslarına yer verildi. Bu esaslar ise 13 maddede sıralandı:

1. Üretken Belediyecilik
2. Adil Belediyecilik
3. Erişilebilir Belediyecilik
4. Vizyoner Belediyecilik
5. Şefkatli Belediyecilik
6. Sürdürülebilir Belediyecilik
7. Yenilikçi Belediyecilik
8. Kalkınmacı Belediyecilik
9. Çağdaş Belediyecilik
10. Güçlü Belediyecilik
11. Kapsayıcı Belediyecilik
12. Dinamik Belediyecilik
13. Vatansever Belediyecilik

“AK Parti Belediyeciliği” vizyonu şu ilkeler üzerinden özetlendi:

*Demokrasiyi ve kalkınmayı yerelden başlatmak;

*Reformlar yoluyla yerel yönetimlerin idari ve mali kapasitelerinin güçlendirilmesi;

*İnsan öncelikli, hizmet odaklı tahkim edilmiş anlayış;

*Şehirlerin gecekondudan altyapıya, ulaşımdan imara kadar birikmiş sorunlarını gündeme alınarak çözüme kavuşturulması;

*Eser ve hizmet siyasetinde yüksek standartları yakalama;

*Prestij projelerini şehirlere kazandırmak, insanların yaşam kalitesini ve memnuniyetini yükseltmek;

*Kent estetiğini önceleme, şehirlerin özgün mimarisini ve kimliğini koruma;

*Katılımcılığı, kapsayıcılığı, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği güçlendirmek;

*Gönül belediyeciliğini hâkim kılmak;

*Şehirlerin tarihi mirasını koruyarak, geleneği geleceğe taşımak;

*İnsanların dertleriyle dertlenmek, sosyal belediyecilikte yenilikçi uygulamalara imza atmak, toplumun tüm kesimlerine dokunmak;

*Kültür belediyeciliğinde değer üretmek;

*Yenilikçi ve öncü “AK Parti Belediyeciliği”ni markalaştırmak;

AK Parti'nin belediyecilik tecrübesine ve birikimine dayalı olarak yerel yönetimlerde “Türkiye Yüzyılının Şehirleri”nin inşasında şu ilke ve yaklaşımları sürdürmeye devam ettiği aktarıldı:

*Afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam şehirler;

*İklim değişikliğine uyumlu şehirler;

*Akıllı uygulamalar ve yeni nesil dijital teknolojilere adapte olan şehirler;

*Yerel kalkınma odaklı, ekonomisi değer üreten şehirler;

*Etkin, verimli, adil, şeffaf ve sorumlu yerel yönetimler;

*Katılımcılığa, kaliteli hizmet üretimine ve vatandaş memnuniyetine odaklanan yerel yönetimler;

*Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar ve tüm toplumsal kesimlere karşı duyarlı “sosyal belediyecilik” hizmetleriyle, kapsayıcılığı yüksek şehirler;

*Güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla hareket eden, kültür ve medeniyet tasavvuruna sahip çıkan ve gelecek kuşaklara taşıyan şehirler;

*Kültür ve sanatını koruyan ve geliştiren şehirler;

*Çevreye ve doğal yaşama karşı hassas, yeşil kalkınma politikasını benimsemiş, sıfır atık modelini uygulayan sürdürülebilir şehirler;

*Havası, suyu, toprağı ve çevresi temiz şehirler;

*Mimarisi, tarihi, kültürü ve medeniyetiyle huzurlu ve estetik şehirler;

*Kırsal yaşam standartlarını yükselterek kent tarımını destekleyen şehirler.

Yorum Gönder

Yazı Hakkında Yorumlarınızı ve Sorularınız Bekliyoruz.

Daha yeni Daha eski